Курси 
Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті
Вікова анатомія та фізіологія
Новітні технології у лікувальній фізичній культурі
Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)
Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)
Психологія здоров'я та здорового способу життя
Спортивна медицина
Спортивна морфологія
Сучасні реабілітаційні технології
Сучасні рекреаційні технології
Іноваційні технології у оздоровчій фізичній культурі