Анатомія людини
(Анатомія людини)

Кількість годин - 180

Лекції: І сем. - 18 (16*) год., заочна форма - 6 год.; ІІ сем. - 18 год., заочна форма - 6 год.

Практичні заняття: І сем. - 16 (18*) год., заочна форма - 4 год.; ІІ сем. - 18 год., заочна форма - 4 год.

Самостійна робота: І сем. - 56 год., ІІ сем. - 54 год. Заочна форма: по 80 год. за семестр.

Примітка: * - для спеціальності Фізичне виховання.

Вид контролю: залік, екзамен (у 2 семестрі).