Відновлювальні засоби у ФК і спорті
(Відновлювальні засоби у ФК і спорті)

Дисципліна „Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті” передбачає засвоєння студентами знань про теоретичні і методологічні основи раціонального застосування засобів фізичної культури й інших фізичних факторів для успішного відновлення здоров’я і працездатності людини після перенесених захворювань. Навчальна дисципліна належить до професійно-орієнтованих дисциплін. Вона спрямована на розвиток професійної ерудиції, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів

Програма навчальної дисципліни “Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті“ укладена згідно з Освітньо-професійною програмою державного стандарту вищої освіти галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини».