Спортивна боротьба з методикою викладання
(Спортивна боротьба з МВ)

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання спортивних єдиноборств»  є забезпечення студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивних єдиноборств у навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу із спортивних єдиноборств з групами різної вікової категорії та фізичної підготовленості.

Основні завдання курсу:

–     формування розуміння історії виникнення та розвитку спортивних єдиноборств в Україні та світі;

–     формування системи знань про виникнення та еволюцію засобів, форм, методів, принципів   фізичного   виховання   у   контексті   занять єдиноборствами;

–     ознайомлення з основними підходами до організації та проведення навчально-тренувальних занять;

–     ознайомлення з  особливостями організації та проведення змагань зі спортивної боротьби та їх суддівством.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

-       історію спортивних єдиноборств;

-       зародження та розвиток спортивної боротьби в Україні та на Буковині;

-       основи методики навчання боротьби;

-       характеристику технічної та тактичної підготовки;

-       методику розвитку фізичних якостей;

-       схему обліку результатів змагань.

вміти:

-     володіти техніко-тактичними аспектами з боротьби;

-     провести спеціально-розвиваючі вправи з боротьби;

-     провести комплекси фізичної підготовки;

-     знати техніку ведення боротьби;

-     організувати і провести змагання з боротьби із оформленням відповідної документації.