Методика проведення занять у спеціальних медичних групах
(Методика проведення занять у СМГ)

Курс – 4; семестр – 7. Годин всього – 72; на тиждень – 2 год.; (л/сем.*.
Лекцій - 12 год.
Семінарських занять - 14 год.
Самостійна робота - 46 год.
Кредитів – 2.
Вільного вибору.
Форма підсумкового контролю - іспит.
Викладач - кандидат медичних наук, доцент Гусак Володимир Вікторович