Інноваційні технології у фітнесі і рекреації
(Інноваційні технології у фітнесі і рекреації)

Інноваційні технології в оздоровчий ФК Загальна кількість годин та кредитів за ЕСTS: 72 годин; 2.5 кредита ЕСTS з них: Лекцій: 18 годин. Семінарських занять 36 годин. Самостійної роботи 54 годин. Форма підсумкового контролю: іспит