Інструментальні методи дослідження у ФК і спорті
(Інструментальні методи дослідження у ФК і спорті)

Інструментальні методи дослідження

у фізичній культурі та спорті

для спеціальності  6.010100 «Фізичне виховання»

Загальна кількість годин - 54 год. / 1,5 кредита ECTS, з них:

лекцій - 16 год., СПРС - 20 год., лабораторні - 18 год., форма підсумковогоконтролю - залік.

Викладач доц.Темерівська Тетяна Георгіївна