Лікарський контроль у ФК і спорті
(Лікарський контроль у ФК і спорті)

Дисципліна „Лікарський контроль у фізичній культурі та спорті” передбачає засвоєння студентами знань про основні форми, засоби та методи лікарського контролю за фізкультурниками та спортсменами.

Вивчення курсу охоплює 108 год., з них: лекцій - 12 год., практичних занять - 14 год. На самостійну роботу відведено 82 год.

Вивчення курсу завершується іспитом у 7 семестрі.

Мета викладання дисципліни – ознайомити студентів з основними формами, засобами та методами лікарського контролю за фізкультурниками та спортсменами.

Завдання вивчення дисципліни:

- озброїти студентів ґрунтовними знаннями про основні форми та засоби лікарського контролю;

- виробити практичні навички з основних форм, засобів та методів лікарсько-педагогічних спостережень за фізкультурниками та спортсменами;

- навчити основам проведення лікарського контролю в періоди тренування, змагання та відновлення;

- озброїти методикою розподілу фізкультурників та спортсменів з врахуванням стану здоров’я на медичні групи;

- озброїти методикою розподілу для занять фізичною культурою з урахуванням здоров’я осіб старшого та похилого віку.

Предмет вивчення навчальної дисципліни: форми, засоби та методи лікарського контролю за фізкультурниками та спортсменами, особами старшого та похилого віку, а також одержані за їх допомогою дані, що дозволяють оцінити ступінь відповідності застосованого навантаження до стану здоров'я обстежуваної особи, оцінити тренованість, вивчити низку питань для раціонального планування занять фізкультури, або тренувань у різних видах спорту.