Нетрадиційні засоби оздоровлення
(Нетрадиційні засоби оздоровлення)

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна чи вибіркова та назва циклу до якого вона входить

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 90 год. / 2,5 кредита ECTS із них:

Лекцій: 12 год.

Семінарських занять:  - год.

Практичних занять: 14 год.

Самостійної роботи: 64 год.

Форма підсумкового контролю: іспит