Основи масажу
(Основи масажу)

«ОСНОВИ МАСАЖУ»

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010100 «Педагогіка та методика середньої освіти. Фізична культура».

Загальна кількість годин – 54 год. / 1,5 кредита ECTS, з них:

Лекцій – 16 год.

Практичних занять – 18 год.

Самостійної роботи – 20 год.

Форма підсумкового контролю – залік.

 

Мета викладання дисципліни - навчити студентів початковим навичкам мистецтва масажу. Навчити окремих видів масажу та усвідомити механізми їх дії на організм. Розглянути найбільш розповсюджені захворювання, з якими стикається у своїй практиці масажист та принципи їх лікування. Визначити значення профілактики захворювання для збереження здоров’я та працездат­ності. Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, психологічний, соціальний, методично-фізіоло­гічний, юридичний компоненти.

 

Завдання вивчення дисципліни:

-         оволодіти основними прийомами класичного масажу (погладжування, розтирання, розминання, вібрація);

-         визначити показання та протипоказання до проведення масажу;

-         практично засвоїти основні прийоми масажу.

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчання дисципліни

Студент повинен знати:

-         дію механічного впливу прийомів масажу на організм;

-         показання та протипоказання для застосування масажу;

-         методику проведення прийомів та послідовність прийомів масажу;

-         особливості проведення спортивного масажу:

-         методику проведення спортивного масажу;

-         основні санітарно-гігієнічні вимоги до умов проведення масажу.

Студент повинен вміти:

-         оцінити показання та протипоказання до проведення масажу;

-         проводити прийоми погладжування, розтирання, розминання, вібрацію;

-         визначати дозування масажу, в залежності від показань;

-         проводити спортивний масаж з урахуванням тренувального періоду, змагального періоду (перед та після змагань)