ВОРРА (Танці та хореографія з МВ)
(Ритміка та хореографія)

”Ритміка та хореографія”

Курс „Ритміка та хореографія” сприяє формуванню у студентів  знань, умінь та навичок проведення загальнорозвиваючих вправ, рухливих ігор, вправ з предметами та різноманітних танцювальних рухів під музичний супровід.

Навчальний курс спрямований на необхідну методичну допомогу студентам у процесі оволодіння музично-ритмічним вихованням, котрий складається з трьох частин:

  1. Музично-ритмічне виховання.
  2. Художня гімнастика.
  3. Основи професійної підготовки студентів.

Мета курсу – сформувати систему знань та умінь з даного курсу, оволодіння навиками проводенння різноманітних видів вправ під музичний супровід, збагачувати уроки естетичним змістом, звертати увагу школярів до виразних, точних і гармонійних рухів.

За допомогою засобів предмету ритміка та хореографія успішно вирішуються наступні задачі:
- всебічний, гармонійний розвиток форми тіла та функціональних можливостей організму людини, направлених на удосконалення фізичних здібностей та укріплення здоров’я;
- формування важливих музично-ритмічних умінь, навиків та озброєння спеціальними знаннями;
- виховання моральних, вольових, естетичних якостей, розвиток пам’яті, уваги, розумового кругозору, загальної культури поведінки.

Предметом ритміки та хореографії є музика і рухи.