Основи нозології
(Основи нозології)

1. Мета та завдання навчальної дисципліни Мета: формування наукового світогляду майбутнього спеціаліста в галузі фізичної реабілітації; ознайомлення із загальними положеннями щодо основи здорового стану організму людини, регуляції життєдіяльності в нормі та патології, механізмами розвитку патологічних станів та відновлення в організмі людини, що є базовими теоретичними засадами оздоровчо-відновлювальних технологій у сучасній «суспільній охороні здоров’я». Завдання: • Сформувати розуміння основ нозології як навчальної та наукової дисципліни. • Сформувати адекватні наукові уявлення про основні патологічні стани та процеси, які виникають в організмі при захворюваннях і травмах; • Ознайомити з основними теоретичними положеннями патологічної фізіології, особливостями реакції основних фізіологічних систем організму на подразники різного походження та тривалості впливу. • Навчити студентів оцінювати патологічні зміни в органах при патологічних процесах. • Навчити студентів аналізувати патологічні зміни рівня діяльності, зумовлені особливостями хвороботворного впливу, способи підтримання адекватного рівня фізіологічних показників. • Прищепити уміння використовувати набуті знання у розв’язанні реабілітаційних завдань та завдань соціалізації інвалідів у практичній діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу у вивченні патофізіологічних функцій та станів людини при впливі різних етіологічних чинників зовнішнього чи внутрішнього середовища; - предмет та завдання основ нозології; - фізіологічні класифікації патологічних станів та процесів; - виникнення та динаміку патофізіологічних станів організму при різних захворюваннях чи травмах; - основні закономірності адаптаційних особливостей людського організму; - структурні та функціональні зміни в органах та системах при захворюваннях; - адаптаційні зміни в процесі хвороби; - центральні механізми формування імунної відповіді на подразнення; - особливості регуляції під час захворювань; - характеристику стану функціональних систем організму при захворюваннях; - характеристику обміну речовин під час патологічних процесів; вміти : - правильно підібрати найбільш адекватні методики для дослідження патофізіологічних функцій під час захворювань чи травм; - правильно планувати та проводити експериментальне дослідження; - правильно здійснювати математичну обробку отриманих результатів своїх обстежень та формувати висновки щодо патофізіологічних змін організму людини під дією різних хвороботворних чинників; - оцінити патофізіологічні зміни організму за різними методичними підходами; - визначати фізіологічний стан систем організму під час захворювань; - визначати патологію за змінами функціональних показників.