Спортивна медицина та спортивна морфологія
(Спортивна медицина та спортивна морфологія)

Курс4; семестр8.

Годин всього108; з них: лекцій – 34 год., практичних занять – 34 год. На самостійну роботу відведено 40 год.

Кредитів – 3,0.

Обов’язкова дисципліна.