Теорія та методика оздоровчої фізичної культури
(ТМОФК)

“ТЕОРІЯ МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ”

Навчальна дисципліна є нормативною, входить до спеціальності 6.010203 Здоров’я людини , 6.010201 Фізичне виховання .
Шифр дисципліни ПП 3.15
Курс 4; семестр 7,8.
Годин всьго 216; на тиждень – 4;3 год.; (л/сем.);
Кредитів – 2,5.
Обов’язкова.

Навчальний курс “Управління у сфері фізичного виховання” є логічним продовженням попередніх етапів фахової підготовки студентів в рамках спеціальності “Фізичного виховання та здоров’я людини”.
Курс передбачає вивчення: теоретичних основ управління, системи управління спортом в Україні та його нормативно-правове забезпечення, фізкультурно-спортивна організація як відкрита система; типологію організаційно - управлінської діяльності, теоретико-методичні основи управління персоналом спортивної організації та ін.
Метою дисципліни є формування у студентів необхідних навичок управлінської діяльності в спортивній організації.
В результаті вивчення дисципліни “Управління у сфері фізичного виховання” студенти повинні знати: методологічні основи управління, сучасні концепції управління, регламентування діяльності спортивних організацій, технологію управління персоналом.
В результаті вивчення дисципліни “Управління у сфері фізичного виховання” студенти повинні вміти: здійснювати управління організацією, планувати її діяльність і проводити реорганізацію, проводити роботу з персоналом, здійснювати пропагандистську та рекламну діяльність організації, проводити роботу з персоналом, будувати спонсорські стосунки.