Фітнес-технології
(Фітнес-технології )

„Фітнес з методикою викладаня”

Дисципліна „Фітнес з методикою викладаня”
спрямована на  формування у студентів  професійно-педагогічних знань, умінь і навичок необхідних для викладання сучасних напрямків фітнесу.

Навчальний курс орієнтовано на тісний взаємозв’язок із змістом викладання курсу «Теорії і методики фізичного виховання», «фізіології»,  «педагогіки», «психології» та інших теоретичних дисциплін і складається з таких  частин:

 1. Фітнес, як система оздоровлення організму людини;
 2. Аеробні кардіопрограми;
 3. Фітнес -програми силової спрямованості;
 4. Фітнес- програма «Розумне тіло».

Метою вивчення дисципліни «Фітнес» є ознайомлення студентів з тенденціями розвитку сучасних технологій оздоровлення населення засобами оздоровчого фітнесу, а також озброєння їх теоретичними знаннями відносно програмування різних видів фітнес-програм, визначення особливостей впливу кожного з них на організм тих, хто займається.

Основні завдання курсу:
- ознайомлення з технікою виконання специфічних засобів різних видів фітнес-програм ;
- засвоєння  форм та методів контролю і самоконтролю на заняттях з фітнесу;
- ознайомлення з шляхами попередження травм на оздоровчих заняттях;
- оволодіння методикою організації та проведення занять з фітнесу з різними групами населення;
- ознайомлення з методичними аспектами побудови занять з оздоровчого фітнесу.

Програма передбачає: написання рефератів, самостійну науково-дослідну роботу студентів. Систематизована пізнавально-організаційна робота сприятиме ґрунтовному осмисленню значного теоретичного матеріалу.

Студент повинен знати:

 1. Теоретичний матеріал в обсязі програми.
 2. Значення і місце фітнесу у системі фізичного виховання.
 3. Структуру занять з оздоровчого фітнесу.
 4. Характер дозування навантаження та розподіл засобів в різних частинах фітнес заняття .
 5. Перелік потенційно-небезпечних з точки зору травматизму вправ.
 6. Особливості добору музичного супроводу для проведення занять.
 7. Методи дозування навантаження.
 8. Методика навчання аеробним вправам на фітнес заняттях.
 9. Вимоги до знань і умінь  тренера з фітнесу.

Студент повинен уміти:

 1. Складати комплекси вправ для проведення занять з аеробіки та поєднувати їх у блоки та зв’язки.
 2. Підбирати інвентар та обладнання для занять з фітнесу.
 3. Оцінювати стан здоров’я, фізичну та функціональну підготовленість тих хто займається.
 4. Надавати першу допомогу.
 5. Використовувати спеціальну термінологію жестів для управління групою в процесі проведення заняття.
 6. Володіти коректною технікою виконання вправ аеробної хореографії.
 7. Складати  фітнес-програми для занять з певними цільовими групами населення.
 8. Проводити заняття з фітнесу.

Вивчення курсу завершується заліком у 6 семестрі.