Вікові основи фізичного виховання школярів
(Вікові основи фізичного виховання школярів)

Вікові основи фізичного виховання школярів

Віокві основи фізичного виховання школярів є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки "Фізичне виховання" та "Здоров'я людини"
Загальний обсяг курсу для студентів:

*денної форми навчання* становить:
108 год., з яких 34 год. лекційних, 17 год. семінарських, 57 год. на самостійне опрацювання;

*заочної форми навчання*: 108 год., з яких 8 год. лекційних, 4 год. семінарських, 96 год. на самостійне опрацювання.