Гімнастика з методикою викладання
(Гімнастика з методикою викладання)

«Гімнастика з методикою викладання»

Загальна кількість годин та кредитів ECTS: 306 год./8,5 кредитів (ДФН) ECTS із них:

Лекцій: 16 год (ДФН), 6 год (ЗФН).

Семінарських занять: 82 год (ДФН), 18 год (ЗФН).

Самостійної роботи: 202 год (ДФН), 282 год (ЗФН).

Форма підсумкового контролю:

заліки (1 – ДФН, 1 – ЗФН;

іспити (3 - ДФН, 3 – ЗФН).

Мета навчальної дисципліни:

Метою вивчення гімнастики у вищому навчальному закладі є:

- набування необхідних знань, вмінь та навичок з ціллю використання засобів гімнастики у навчальних установах і колективах фізичної культури;

- оволодіння технікою і методикою простих гімнастичних вправ;

- формування і вдосконалення професійно – педагогічних навичок і вмінь з проведення стройових та загально розвиваючих вправ;

- навчання окремим вправам на гімнастичних приладах;

- навчання страховці і допомозі, що здійснюється у процесі навчальної практики на практичних заняттях;

Завдання курсу визначено:

- озброїти основами знань;

- класифікації видів гімнастики, основ навчання і тренування, методики викладання гімнастичних вправ у школі, основних вимог до гімнастичної термінології, характеристики спортивної гімнастики, зміст і планування тренувального прцесу з гімнастики, методики і техніки суддівства, змагань, методики проведення стройових та загальнорозвиваючихт вправ, загально – педагогічних функцій вчителя фізичної культури і основами умінь;

- проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ, написання плану – конспекту уроку з гімнастики та його проведення, забезпечення страховки і допомоги при вивченні гімнастичних вправ на снарядах і акробатики, надання першої допомоги травмованому на занятті з гімнастики, оцінити техніку виконання вправ на гімнастичних снарядах.

У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: оволодіння основами знань; класифікацією видів гімнастики, основ навчання і тренування, методики викладання гімнастичних вправ у школі, основних вимог до гімнастичної термінології, характеристики спортивної гімнастики, зміст і планування тренувального процесу з гімнастики, методики і техніки суддівства, змагань, методики проведення стройових та загально розвиваючих вправ, загально – педагогічних функцій вчителя фізичної культури і основами умінь; оволодінням технікою проведення стройових та загальнорозвиваючих вправ, написання плану-конспекту уроку з гімнастики та його проведення, забезпечення страховки і допомоги при вивченні гімнастичних вправ на снарядах і акробатики, надання першої допомоги травмованому на занятті з гімнастики, оцінювання техніки виконання вправ на гімнастичних снарядах.