Історія фізичної культури
(Історія фізичної культури)

Історія фізичної культури

Основними формами вивчення курсу є:

лекції, семінарські заняття, самостійне опрацювання літератури, консультації.

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить 108 годин, з яких: 16 лекційних годин, 16 семінарських годин, 74 години – самостійна робота.

Форма звітності: екзамен.