Методологія наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті
(Методологія наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті)