Олімпійський та професійний спорт
(Олімпійський та професійний спорт)

Нормативна

Загальна кількість годин – 108

3 кредита

Лекцій – 18 годин

Семінарських – 18 годин

Самостійна робота – 72 годин

Форма звітності – іспит

Cт. викладач - Ніколайчук Ольга Петрівна