Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті
(Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті )

Основи науково-дослідної роботи у фізичній культурі і спорті 

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 126 год., з яких 30 год. лекційних, 15 год. практичних,  год. індивідуальних занять,  год. на самостійне опрацювання; для студентів скороченої форми навчання становить 108 год. заочної форми навчання становить: 108 год., 30год.лекційних, 15год практичних з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 96 год. на самостійне опрацювання;

Форма звітності – екзамен (IV семестр).