Плавання з методикою викладання
(Плавання з методикою викладання)

Курс «Плавання з методикою викладання» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками зі спортивного та прикладного плавання, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

–       теоретичні основи статичного і динамічного плавання;

–       історію виникнення та розвитку плавання;

–       техніку спортивного і прикладного плавання;

–       основи методики навчання спортивних і прикладних способів   плавання;

–       правила організації та проведення змагань з плавання;

–       організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу з плавання.

Студенти повинні вміти:

–       володіти технікою спортивних і прикладних способів плавання;

–       надати першу домедичну допомогу потерпілому на воді;

–       планувати і організовувати навчально-тренувальний процес з  плавання;

–       організувати і провести змагання з  плавання із оформленням відповідної документації.

Форма звітності – залік (ІІІ семестр), екзамен ( IV семестр).