Теоретичні основи інваспорту
(Теоретичні основи ІС)

Теоретичні основи інваспорту

Характеристика навчальної дисципліни:нормативна

Загальна кількість годин та кредитів ECTS:54год./1.5 кредита ECTS із них:

Лекцій 12 год.

Семінарських занять: 14 год.

Самостійної роботи:28 год.

Форма підсумкового контролю іспит