Спортивне орієнтування
(Спортивне орієнтування)

Курс «Спортивне орієнтування» є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».

 

Метою викладання дисципліни є опанування студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками зі спортивного орієнтування, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного виховання, а також використання оздоровчої цінності цього виду спорту.

 

Завдання курсу “Спортивне орієнтування” полягає у забезпеченні студентів теоретичними знаннями, професійно педагогічними навичками, необхідними для викладання спортивного орієнтування в навчальних закладах; отримання знань та формування умінь щодо побудови навчально-тренувального процесу зі спортивного орієнтування з групами різної вікової та фізичної підготовленості.

 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу. Після вивчення курсу студенти повинні знати:

– теоретичні основи спортивного орієнтування;

– історію виникнення та розвитку спортивного орієнтування;

– техніку орієнтування на місцевості;

– основи методики навчання спортивного орієнтування;

– правила організації та проведення змагань зі спортивного орієнтування;

– організаційно-методичні основи навчально-тренувального процесу зі спортивного орієнтування.

 

Студенти повинні вміти:

– володіти технікою способів спортивного орієнтування;

– читати топографічні карти та знаки;

– планувати і організовувати навчально-тренувальний процес зі спортивного орієнтування;

– організувати і провести змагання зі спортивного орієнтуванняіз оформленням відповідної документації.

Загальний обсяг курсу для студентів денної форми навчання становить: 108 год., з яких 18 год. лекційних, 30 год. практичних, 6 год. індивідуальних занять, 54 год. на самостійне опрацювання; для студентів заочної форми навчання становить: 108 год., з яких 6 год. лекційних, 6 год. практичних, 96 год. на самостійне опрацювання;

Форми поточного оцінювання: тестування, фронтальні опитування, письмові опитування, реферування, складання контрольних нормативів.

Форма звітності – екзамен ( IV семестр*.