Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол)
(Спортивні ігри з методикою викладання (волейбол))

Напрям підготовки: "Фізичне виховання"

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:

108 год./3 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:_18_год.

Практичних занять:_36_год.

Самостійної роботи:__54__год.

Форма підсумкового контролю: залік в 2 семестрі

Напрям підготовки: "Здоров'я людини"

Загальна кількість годин та кредитів ЕСТS:

54 год./1,5 кредити ЕСТS із них:

Лекцій:_18_год.

Практичних занять:_18_год.

Самостійної роботи:__18__год.

Форма підсумкового контролю: залік в 2 семестрі