Спортивні споруди і обладнання
(Спортивні споруди і обладнання)

СПОРТИВНІ СПОРУДИ І ОБЛАДНАННЯ

«Спортивні споруди і обладнання» є нормативною дисципліною природничо-наукового циклу напрямів підготовки «Фізичне виховання» та «Здоров’я людини».
Загальна кількість годин на кредитів ECTS: 72 год. / 2 кредита ECTS із них:
Лекції: 16 год.
Практичні заняття: 18 год.
Самостійна робота: 38 год.

Форма підсумкового контролю: залік (VІІІ семестр).