Спортивно педагогічне удосконалення
(Спортивно педагогічне удосконалення)

Пояснювальна записка

Актуальність. Спортивно-педагогічне удосконалення є однією з основних дисциплін навчального плану факультетів фізичної культури. Вивчаються основні поняття і терміни, щодо особливості професійної діяльності вчителя ФК та основи майстерності і професійного удосконалення вчителя ФК.

За останні роки спортивно-педагогічне удосконалення вчителів та тренерів набирає значних обертів в сфері фізичної культури та спорті, збагачується рівень знань, умінь і навичок, з’являються нові методики, погляди та методи навчально-тренувального процесу.

Метою курсу: вивчення спортивно-педагогічного удосконалення у вищому навчальному закладі є:

-         набуття необхідних знань, вмінь та навичок з ціллю застосування спортивно-педагогічного удосконалення у навчальних, спортивних установах і колективах фізичної культури;

-         оволодіння теоретичною інформацією щодо удосконалення проведення занять, та тренувань.

-         формування і удосконалення професійно – педагогічних навичок і вмінь з проведення різних за планом уроків та тренувальних занять;

-         вивчення різних методик та методів тренувань;

Завдання курсу:

-         озброїти основами теоретичних знань предмету;

-         визначити особливості змагальної діяльності в спорті;

-         навчитись відбирати та прогнозувати здібності школярів;

-         вміти організовувати та проводити заняття;

-         навчитись організовувати та проводити спортивні змагання.

Загальний обсяг курсу спортивно-педагогічного удосконалення для студентів денної форми навчання становить 270 години з яких: 34 год. лекційних, 34 год. семінарських занять,  202 години самостійного опрацювання.

Знати:

-                     теоретичні та природні проблеми психології спорту;

-                     проблеми формування психологічних команд, їх специфіку;

-                     диференціально-психофізіологічні аспекти спортивної діяльності.

Уміти:

-                     планувати роботу спортивного-педагогічного напрямку;

-                     проводити спортивні ігри, змагання та тренувальну діяльність, застосовувати методи тестування для випробувань в спорті.

-                     організовувати та проводити спортивні змагання;

Ключові поняття дисципліни: спортивно-педагогічне удосконалення, специфічні особливості, прогнозування, дидактичні основи, управління, організація.