Теорія і методика викладання фізичного виховання у ЗВО
(Теорія і методика викладання фізичного виховання у ВНЗ)

Теорія і методика викладання фізичного виховання у ВНЗ

Теорія і методика фізичного виховання у ВНЗ є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки "Фізичне виховання" та "Здоров'я людини"

Загальний обсяг курсу для студентів:

*денної форми навчання* становить:
108 год., з яких 34 год. лекційних, 17 год. семінарських, 57 год. на самостійне опрацювання;