Теорія і методика фізичного виховання
(Теорія і методика фізичного виховання)

Теорія і методика фізичного виховання

Теорія і методика фізичного виховання є нормативною професійно-орієнтованою дисципліною напрямів підготовки "Фізичне виховання" та "Здоров'я людини"

Загальний обсяг курсу для студентів:

*денної форми навчання* становить:
108 год., з яких 36 год. лекційних, 36 год. семінарських, 36 год. на самостійне опрацювання;

*заочної форми навчання*: 108 год., з яких 8 год. лекційних, 10 год. семінарських, 90 год. на самостійне опрацювання.
Форма підсумкового контролю: залік 3 семестрі